• Zwroty i reklamacje

Zwroty

Każdy Kupujący zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Wypełniony formularz należy wysłać pocztą do nas na adres:

The Digital
Paweł Ignatowicz
ul. Jesiennych Liści 23/5
03-289 Warszawa
Polska

lub w formie elektronicznej na adres: zwroty@thedigital.pl

W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania, nie później iż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 


Reklamacje

Po otrzymaniu przesyłki Prosimy sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu prosimy zastosować poniższą procedurę:

• odmówić odbioru przesyłki
• spisać w obecności dostawcy protokół określający stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody

Reklamacje można zgłaszać pisemne poprzez formularz na adres:

The Digital
Paweł Ignatowicz
ul. Jesiennych Liści 23/5
03-289 Warszawa
Polska

lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: reklamacje@thedigital.pl

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni.
Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Bardzo pomocne mogą być zdjęcia uwidaczniające wadę produktu - może to znacznie przyspieszyc proces reklamacyjny.

Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.


Adres do zwrotów towarów:

The Digital
Paweł Ignatowicz
ul. Jesiennych Liści 23/5
03-289 Warszawa
Polska